Tài khoản ngân hàng

 

 

Ngân hàng á châu( ACB) , Chi nhánh an sương, quận 12, Hồ Chí Minh.
 

Nguyễn Phú Thuận
 

Số tài khoản: 202065489